HR-stöd

Att hantera personalrelaterade frågor blir allt viktigare för företag och organisationer. För att verksamheten ska kunna generera ett önskat resultat måste man snabbt och kostnadseffektivt hantera de löpande personalärenden som dyker upp. Man måste också snabbt kunna anpassa bemanningen för att klara av framtida utmaningar. Om personalfrågorna inte hanteras på rätt sätt kan det skapa oro i organisationen, samtidigt som närmaste chef får en orimlig börda att hantera. I slutändan drabbas både verksamheten, kunderna och ekonomin.

Exempel på Sumas HR-stöd:

  • Personalavveckling, omplacering, organisationsförändringar
  • Upprättande av befattningsprofiler, arbetsbeskrivningar etc
  • Rekrytering, resursfrågor, kompetenskartläggning
  • Stöd vid fackliga förhandlingar
  • Stöd till chefer/ledare i personalfrågor