Organisationsstöd

Suma genomför organisationsöversyn i verksamheter som står inför en förändring. Vår arbetsmetod bygger på intervjuer på flera olika nivåer inom ett företag. Vi gör också analyser och ger förslag på utvecklingsområden för att säkerställa att organisationsförändringen genomförs enligt kundens önskemål. Sumas organisationsöversyn resulterar ofta i effektivisering, nya organisationsmodeller och konkreta befattningsbeskrivningar.