Försäljningsstöd

Suma kan stötta ert säljarbete – strategiskt, taktiskt och operativt. Vårt försäljningsstöd riktar sig till företag som verkligen har bestämt sig att fokusera på sin försäljning. Antingen önskar ni en ökad försäljning eller så behöver försäljningsstrukturen förändras på något sätt. Vi erbjuder stöd i form av kundurval, säljstrategier, marknadsundersökningar och analyser av säljpersonal. Ni kan också välja att lägga ut olika arbetsuppgifter som finns inom sälj- och marknad på oss.