Susanne

© Fotograf Göran Strand

Susanne Johansson

Konsulten som levererar bäst i skarpa lägen.

Susanne värnar om helheten och är uppgiftsorienterad. Uppdragens karaktär bör vara verksamhetsnära, konkreta och tydliga. Susanne har ledarerfarenhet från såväl privat- som offentligverksamhet. I tidigare roller har hon arbetat med strategier, nyetableringar, omstruktureringar samt personalfrågor i flera nivåer.