HR-stöd

Konkret stöd vid anställning, vid behov av att minska personalstyrkan eller i löpande personalärenden – t ex befattningsprofiler, kompetensinventeringar och förhandlingsstöd.
Läs mer...

Försäljningsstöd

Stöd vid kundurval, kundselektering och marknadsanalyser, samt införande av ny eller utveckling av befintlig försäljningsprocess.
Läs mer...

Organisationsstöd

Organisationsöversyner, interimuppdrag av olika slag samt strategiskt stöd till och handledning av ledningsgrupper.
Läs mer...
Suma har varit ett utmärkt stöd vid vår organisationsförändring och jag är mer än nöjd med deras insats. Sumas styrka för mig som kund är deras lyhördhet och delaktighet.
Leif Lindholm, VD för XL Bygg Fresks